1393/11/25

اثر طلایی لمس کردن (Midas Touch Effect)

حس لامسه برای ما اغلب یک کانال ارتباط مسلط را ایجاد می‌کند و تماس بین شخصی نقش مهمی در آسودگی احساسی و هیجانی ما ایفا می‌کند. خواه یک دست دادن محکم باشد، یک دست زدن تشویق آمیز بر پشت کسی باشد، یک هم آغوشی هوس‌انگیز باشد، یک سقلمه‌ای برای ایجاد توجه در دیگری باشد، یک بوسه محبت آمیز باشد، یا نوازش آرامی بر روی شانه باشد، تماس بدنی بلادرنگ نیروی حیاتی بسیار قوی‌تر از کلام ایجاد می‌کند.
1393/11/04

آیا گروهها واقعا کمتر از افراد احتمال دارد «روی لبه بایستند؟»

برعکس باور عمومی، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه‌ها احتمال بیشتری دارد که مواضع تندی در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ کنند تا افراد به تنهایی.
1393/11/04

فرآیند تصمیم گیری گروهی: گروهها چگونه به اتفاق نظر دست می یابند؟

وقتی گروه‌ها نخست شروع به بحث درباره هر موضوعی می‌کنند، اعضای آنها به ندرت با هم توافق کامل دارند، بلکه با اطلاعات متفاوتی به بحث تصمیم‌گیری وارد می‌شوند و بنابراین از گستره وسیعی از دیدگاهها حمایت می کنند. اما پس از مدتی بحث کردن، گروهها معمولا به یک تصمیم می‌رسند. طرحواره‌های تصمیم اجتماعی بینش‌های مهمی در مورد حرکت گروه‌ها به سوی اتفاق نظر به ما می‌دهند.

مدیریت شناختی

1391/12/02

ما به یک قصه خوب نیاز داریم!

همه سازمان ها در تدوین برنامه استراتژیک از تکنیک‌های مشابهی استفاده می‌کنند پس تفاوت آنها در دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک در کجاست؟ تفاوت در قصه آنهاست ، تفاوت در قدرت چشم انداز آن‌هاست. چشم انداز قوی یعنی قصه خوب، قصه مهیج ، قصه‌ای باور پذیر ، قصه‌ای که هم شعور و هم شور کارکنان را بر‌انگیزاند. 
1391/11/04

نورون‌های آیینه‌ای و جنسیت

تصویربرداری­‌های مغزی نشان می­دهد که در ارتباط اجتماعی که با احساسات همراه است، فعالیت سیستم نورون­های آیینه­‌ای در بین زنان و مردان متفاوت است. تصویربرداری عصبی نشان می‌­دهد که ابراز احساس بیشتر در زنان و انطباق بدنی بیشتر آنها در مراودات احساسی، با فعالیت بیشتر سیستم نورون­های آئینه‌­ای همراه است.
1391/10/12

چرا تغییر دردناک است؟: رویکردی عصب‌شناختی

چرا افراد در برابر تغییر سرسختانه مقاومت می­‌کنند حتی اگر این تغییر مورد علاقه آنها باشد؟ با توجه به کارکرد مغز انسان دو پاسخ برای این سؤال وجود دارد.

مدیریت منابع انسانی

1391/07/22

نه فیتته، نه بردار!!

در دوره کارشناسی ارشد MBA که در دانشگاه امیر کبیر بودیم، استاد نازنینی داشتیم که درس مدیریت استراتژیک  به ما می گفت. یادمه که وقتی درباره […]