image_13941218437641

زندگی امروز ما به تعبیری زندگی سازمانی است، زندگی در سازمان‌ها یا زندگی با سازمان‌هاست. همه ما در سازمانی به نام بیمارستان متولد می‌شویم، در سازمانی به نام مهد کودک، مدرسه، دبیرستان بزرگ می‌شویم، در سازمانی به نام دانشگاه درس تخصصی فرا می‌گیریم و در سازمانی به کار مشغول می‌شویم. این چهره سازمانی دنیای امروز ماست. در سازمان‌ها متولد می‌شویم ، در آنها بزرگ می‌شویم و در آن‌ها زندگی می‌کنیم.

سازمانی که شما اکنون در آن کار می‌کنید ممکن است خصوصی، دولتی یا مردم نهاد ، کوچک، متوسط یا بزرگ ، انتفاعی ، غیر انتفاعی یا خیریه، آموزشی، تولیدی یا بازرگانی باشد. ممکن است در هیچ یک از این سازمان‌ها کار نکنید ولی در طول روز، هفته و یا ماه حتماً برای گرفتن خدمات یا کالا با این سازمان‌ها سرو کار داشته باشید. بانک می‌روید، دانشگاه می‌روید، شهرداری می‌روید، حتماً برای اخذ گواهی‌نامه، تعویض پلاک خودرو، دادن عوارض و نظایر آن، گذرتان به خیلی از سازمان‌ها افتاده است. لیست سازمان‌هایی که در طول هفته، ماه یا سال با آن ها سرو کار دارید زیاد است. بد نیست یک بار آن ها را برای خودتان فهرست کنید.

می خواهم با شما سازمان‌ها را روایت کنم. روایت شما از سازمانی که در آن کار می‌کنید چیست؟ از نگاه شما چه جور جایی است؟ از منظر شما چگونه است؟  ممکن است شما در سازمانتان کار پرداز، تحصیل دار، حسابدار، منشی، رییس دفتر، مشاور، کارشناس فنی، تکنسین تولید، مدیر تولید، ، مدیر فروش، فروشنده، مدیر عامل، عضو هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و یا سهام دار و نظایر آن باشید، مهم نیست که درکجای سازمان قرار دارید؟ چه کار می‌کنید؟ یا در سلسله مراتب سازمان در فرادست هستید یا درفرو دست؟ این مهم است که در این سازمان‌ها کار می‌کنید نه فقط کار می‌کنید بلکه در آن‌ها و با آن‌ها زندگی می‌کنید. سازمان‌ها ما را شاد، غمگین، نگران یا متعجب می‌کنند. سازمان‌ها کیفیت زندگی ما را تغییر می‌دهند.

روایت شما چیست؟ قصه شما چیست؟ قصه و روایت شما از سازمانتان چیست؟ ببینید روایت های زیادی درباره سازمان ها وجود دارد اما عمده این روایت ها از سوی مدیران و از زبان مدیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بوده است. عمدتاً این فرا دستان قصه خود را گفته اند، نوشته اند و منتشر کرده‌اند. بسیاری از آنچه که ما در دانش سازمان و در نظریه سازمان می‌بینیم با تلاش و سرمایه این فرا دستان و مهتران سازمانی نگارش شده است و جالب است که ما، همه ما، شما و همه شما بازیگران این روایت ها و قصه هایید! بیایید ما هم قصه و روایت خود را با هم بگوییم و بشنویم.

از نگاه شما سازمانتان چگونه جایی است؟ آیا شما را شاد می‌کند؟ همکارانتان را دوست دارید؟ با هم مهربان هستید؟ مدیرتان با انصاف رفتار می‌کند؟ احساس تبعیض نمی@کنید؟ صبح‌ها سر شوق و سر دماغ به محل کارتان می‌روید؟ عصرها خندان و شاد به خانه و خانواده خود بر می‌گردید؟ ارباب رجوع شما، مشتریان شما با شما خوب رفتار می‌کنند؟ آیا شما را درست می‌فهمند؟ به شما گوش می‌دهند؟ انگیزه پیشرفت شغلی در شما چگونه است؟ آیا زمینه‌های رشد و ارتقاء در سازمان برای شما فراهم است؟ آیا می‌توانید پیشنهاد ، انتقاد یا حتی گله خود را با همکاران ، فرادستان و فرودستان خود راحت بیان کنید؟ آیا معلوم است که در صورت ایجاد تعارض باید چه کار کنید؟ و آیا محل رفع تعارض و روش حل آن روشن است؟ وآیاهای بسیار دیگر؟

من در این جا درباره سازمان‌ها می‌نویسم، از جنبه‌های مختلف آنها می‌نویسم، خوشحال می‌نویسم، ناراحت می‌نویسم، عجیب می‌نویسم، متفاوت می‌نویسم. ازچیزهایی که در سازمان‌ها ما را خوشحال می‌کنند، از چیزهایی که ما را ناراحت می‌کنند، از چیزهایی که ما را متعجب می‌کنند.

من روایت، نگاه و قصه خود را می‌نویسم. شما هم بگویید و بنویسید. شاید این گفت و شنودی که از این روایت‌های متفاوت آغاز می‌گردد بتواند زندگی سازمانی ما و کیفیت زندگی ما را بهتر کند. شاید این گفت وگو آغازی باشد برای ایجاد سازمان‌هایی بهتر. به هر حال هیچ راهی جز با پیموده شدن ساخته نمی‌شود. بیایید این راه را با هم طی کنیم و با هم بسازیم.

منصور شیرزاد هستم.دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم و دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستم. هم چنین دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان هم هستم و در زمینه"دانش عصب شناختي سازماني " (Organizational Cognitive Neuroscience) مطالعه ، پژوهش و تدریس می کنم.
به پیچیدگی ، مسائل متناقض‌نما ، تضاد، ابهام، امورچندپهلو و چند وجهی ، تعارض ، ارتباطات غیرخطی و دشوار ، ساختارهای آشوبناک و به بینش‌ها، نگرش ها و احساسات متفاوت ، تو در تو و پیچیده آدم‌ها در زندگی سازمانی علاقمندم و این موضوعات دل‌مشغولی و ذهن‌مشغولی هر روزه‌ی من هستند.