ابعاد فرهنگی هافستد: مردخویی و زن خویی(بخش چهارم)

masc-fem-bal2بعد مرد خویی نشان می دهد که جامعه با رقابت و موفقیت پیش می رود که موفقیت با “برنده یا بهترین بودن” در هر زمینه ای تعریف می گردد. یک سیستم ارزشی که در مدرسه آغاز می گردد و در رفتار سازمانی و سازمانها ادامه می یابد. زن خویی نشان می دهد که ارزشهای مسلط و غالب در جامعه، مراقبت از دیگران و کیفیت زندگی می باشد. یک جامعه زن خو جایی است که در آن “کیفیت زندگی” نشانه موفقیت است و برجسته شدن در بین افراد تحسین برانگیز نمی باشد.
ارزشهای مسلط در جوامعی که بر موفقیت شغلی تاکید می شود عبارتند از: اعتماد به نفس، جمع آوری اموال نقدی و غیر نقدی و به افراد توجهی نمی شود. ارزشهای مسلط در جوامعی که بر کیفیت زندگی تاکید می شود عبارتند از: بها دادن به روابط بین افراد، توجه به همنوعان و اهمیت دادن به کیفیت زندگی.
جدول زیر فرهنگ زن خو را با فرهنگ مرد خو مقایسه می کند:
masculinity

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *