نظریه پردازی درباره سازمانها

man3_400نظریه پردازی درباره سازمانها، تمرینی است در نقشه نگاری(Cartography) . مهم است که به یاد داشته باشیم که بهترین نقشه(Map)وجود ندارد بلکه تصویرها و نقشه­های متفاوت بسیاری وجود دارد و تلاش برای کشف یک نقشه از پیش معلوم، بی­معنی است. نکته حائز اهمیت این است که نظریه­های سازمان نه تنها قلمرو(Territory)مورد مطالعه خود را بازنمایی می­کنند بلکه ممکن است قلمرو را وضع کنند و آن را بسازند.

منبع: (Agenda setting in organization behaviour:A theory focused approach(Weick

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *