مدیران درباره “بازخور” به بازخور نیاز دارند!

a8d2461431e41db25beceeb846f93528

مدیران در مسیر انجام وظایف شغلی خود از فرآیندهای مختلفی برای مدیریت منابع انسانی استفاده می کنند.لیست فرآیندها و وظایف لازم برای مدیریت منابع انسانی در فهرست هر کتابی در این زمینه قابل مشاهده است.مدیران برخی از آنها را بسیار خوب و کامل به کار می گیرند و برخی را نه چندان مطلوب و ناقص. مدیران برخی را آگاهانه به کار می گیرند ،برخی را نه چندان آگاهانه! مدیران برخی را خیلی مهم تلقی می کنند و برخی را نه چندان مهم! از نظر آنها برخی از این فرآیندها لوکس و تجملاتی هستند و آنها را فقط به طورتزیینی به کار می گیرند.

اگر به لیست این فرآیندها مراجعه کنید حتما خودتان جای آنها را در دسته بندیهای من پیدا می کنید و حتمن شما هم دسته بندی های دیگری را از شیوه عمل مدیران سراغ دارید که می توانید به آنها اشاره کنید.باید دانست که در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی هیچ یک غیرضروری،زاید و تجملاتی نیستند. و دیگر اینکه سیستم مدیریت منابع انسانی یعنی وجود یک نظام یکپارچه از زیر سیستمهایی که هر یک ازین وظایف و فرآیند ها را به طور مستمر و مرتب به کار می بندد و نه به طور مقطعی و نامنظم.

یکی ازین فرآیندها و وظایف که به نظر من در دسته های ” نه چندان مطلوب و ناقص” ،” نه چندان آگاهانه”، ” نه چندان مهم” و تا اندازه ای لوکس به نظر می رسد، “ارایه بازخور” است.تصویری که من از شیوه عمل مدیران در انجام این وظیفه مهم در ذهن دارم این گونه است:

به طور نامرتب این کار را انجام می دهند. یا فقط در بزنگاهها و هنگامی که عملکرد ضعیفی رخ داده است از آن استفاده می کنند . یا برای برخی چندین بار در طی سال انجام میدهند و برای برخی نیازی به انجام این کار نمی بینند به ویژه آنهایی که از نظر آنها عملکرد مطلوب و خوبی دارند. یا در پشت تلفن و یا در حال قدم زدن تا رسیدن به کار یا جلسه بعدی این وظیفه را انجام می دهند. یا ……

اساسا مدیران به وظیفه خود در “ارایه بازخورمنظم و مستمر” به تمامی کارکنان به خوبی واقف نیستند و آنها را کارهای زایدی می دانند! یا اگر هم زاید نمی دانند آن را به درستی انجام نمی دهند!

“ارایه بازخور” نه تنها در مدیریت عملکرد حایز اهمیت است بلکه در ایجاد انگیزش شغلی بسیار مهم است و یکی از عوامل اصلی محسوب می گردد:

به هر یک از کارکنان باید حداقل یک بار طی یک دوره سه ماهه درباره عملکرد کاریش بازخور ارایه شود.

برای این بازخور تخصصیص وقت کافی و مکان مناسب لازم است.

مدیر لازم است از قبل اطلاعات و داده هایی را درباره عملکرد وی جمع آوری کرده باشد.

جلسه بازخور با تاکید بر نقاط قوت عملکرد و در فضایی از تعامل محترمانه کارآیی فوق العاده ای دارد.

پاداش و تشکر و قدر دانی و نظایر آن جای “ارایه بازخور” را نمی گیرد.

هدف از جلسه ارایه بازخور گفت و گو درباره عملکرد فرد است و برگزاری آن برای همه کارکنان لازم است حتی آنان که در عملکرد خود بهترین هستند.چنین جلسه ای فرصت یادگیری متقابل برای مدیر و کارکنانش ایجاد می کند.

هدف از جلسه بازخور تنبیه یا تشویق یا مواخذه نیست بلکه شکل گیری گفت و گویی موثر برای بهبود عملکرد افراد است.

عملکرد سازمانی و فردی ما وقتی بهتر خواهد شد که پیش و بیش از همه مدیران ما شیوه عمل مدیریتی خود را ارتقا دهند   و در این راه از “ارایه بازخور” درباره عملکرد مدیریتی خود توسط متخصصین و مشاوران سازمانی، بهره بیشتری بگیرند.

درباره بازخور:آیا هنر ایرانیان عیب جویی است.

Capture

 

1 دیدگاه در “مدیران درباره “بازخور” به بازخور نیاز دارند!

  1. بازپینگ: لینک‌های هفته (231) | گزاره‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *