آیا گروهها واقعا تصمیم های بهتر و درست تری می گیرند تا افراد؟

78163606گروهها برای انجام تکالیف بسیاری فرا خوانده می شوند هر چیزی از نواختن موسیقی تا انجام اعمال جراحی. اما یکی از مهم ترین فعالیت هایی که انجام می دهند، تصمیم گیری است، ترکیب و یکپارچه کردن اطلاعات موجود به منظور انتخاب یک شیوه عمل از میان چند شیوه عمل احتمالی.
حکومتها، شرکتهای بزرگ، واحدهای ارتش، تیم های ورزشی و بسیاری از سازمان های دیگر، تصمیم های کلیدی خود را به گروهها واگذار می کنند. چرا؟
اگر چه عوامل زیادی در این مورد نقش دارند، ولی مهم ترین عامل ظاهرا از این قرار است: بیشتر مردم معتقدند که گروهها معمولا به تصمیم های بهتری می رسند تا افراد. هر چه باشد، گروهها می توانند تخصص های اعضای خود را روی هم بریزند و از تصمیم های افراطی اجتناب کنند.
آیا چنین باورهایی درست است؟
آیا گروهها واقعا تصمیم های بهتر و درست تری می گیرند تا افراد؟

در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش،روان شناسان اجتماعی روی سه موضوع متمرکز شده اند:
(1) گروهها در عمل چگونه تصمیم های خود را می گیرند و به اتفاق نظر می رسند؟
(2) آیا تصمیم هایی که به وسیله گروهها گرفته می شود با تصمیم هایی که افراد می گیرند متفاوت هستند؟
(3) چه چیزی این واقعیت را که گاهی گروهها تصمیم هایی واقعا فاجعه بار می گیرند، توجیه می کند، تصمیم هایی آنچنان بد که به دشواری می توان باور کرد که اصولا چنین تصمیم هایی گرفته شده اند؟!
این مطلب ادامه دارد……
در پست های بعدی بیشتر درباره این موضوع خواهم نوشت.
046f790

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *