ابعاد فرهنگی هافستد(بخش نخست)

hf1

طی یکسال گذشته یکی از پربیننده ترین مطالب این وبسایت، نوشته کوتاهی درباره “هافستد و فرهنگ ایرانی” بود. مناسب دیدم که طی چند نوشتار کوتاه درباره ابعاد فرهنگی از نظر هافستد ،بیشتر توضیح دهم:

از نظر هافستد، فرهنگ برنامه ریزی جمعی ذهن است که افراد یک گروه یا طبقه را از سایرافراد گروهها و طبقات متمایز   می سازد.فرهنگ در سطح ملی، سازمانی، شغلی، نسلی و طبقات اجتماعی قابل بررسی است. از نظر او نسبت دادن ویژگی های فرهنگی به سطح سازمانی و فردی  درست نمی باشد. فرهنگ ملی بسیار عمیق و ریشه دار است و بر فرهنگ سازمانی و فردی غلبه دارد و خودش را به طور ناخودآگاه در ارزش­ها و گرایش­های افراد نشان می­دهد و فرهنگ سازمانی خودش را در به طور واضح و آگاهانه در رویه های سازمانی نشان می دهد.آنچه در سازمانها وجود دارد صرفا    رویه ها و سبک­هایی از مدیریت می باشند که در صورت جابجایی افراد از سازمانی به سازمانی دیگر تغییر میکند.

به مرور هر یک از این ابعاد فرهنگی را با تفصیل بیشتری شرح خواهم داد.

منبع:

Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context,Geert Hofstede, Universities of Maastricht and Tilburg, The Netherlands,2011
hf2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *