شیوه گوگل در ایجاد انگیزش در کارکنان: نازپروردگی و بهره وری!

Picture1وقتی درباره شرکت گوگل سخن به میان می آید بیشتر محیط کاری زیبا و جذاب آن به اذهان خطور می کند ولی این همه آن چیزی نیست که گوگل برای ایجاد انگیزه در کارکنانش به کار می گیرد.در این نوشته تلاش شده است تا فلسفه و شیوه های عمل شرکت گوگل در انگیزش کارکنان تشریح شود:
وقتی سخن از انگیزش کارکنان به میان می آید بی هیچ تردیدی شرکت گوگل در مقایسه با سایر شرکتها در جایگاه ویژه ای قرار می گیرد.
گوگل در سال 2014 از نظر مجله فورچون به عنوان “بهترین شرکت برای کار کردن ” عنوان گرفت.این سازمان برای پنجمین بار در چنین جایگاهی قرار می گیرد. اگرچه از زمان شکل گیری این شرکت خیلی نمی گذرد اما در این مدت گوگل توانسته است بیش از پنجاه هزار نفر از برجسته ترین و مستعد ترین کارکنان را بدست آورد که به میلیونها نفر در سرتاسر جهان خدمت می کنند.
در هر حال آن چیزی که در گوگل مثال زدنی است این است که در حالی که کارکنان خود را نازپرورده میکند از آنها بهترین و برجسته ترین ایده ها و محصولات را بدست می آورد.
مدل رهبری و ایجاد انگیزش در شرکت گوگل نظریه های سنتی رهبری را واژگون می کند که بیشتر بر نتایج متمرکز می شوند تا بر مردمانی که آن نتایج را ایجاد می کنند.
فرهنگ و فلسفه کاری گوگل چنین است:“خلق شادترین و بهره ور ترین محیط کاری در جهان”
فرهنگ کاری در گوگل را با مشخصه های زیر می شناسیم:
مزایای بسیار زیاد و متنوع،طراحی غیر متداول و عجیب محیط کاری،آزادیهای جالب،انعطاف کاری و شفافیت.
برای مطالعه این مقاله فایل های زیر را دانلود کنید:(فایل ها به زبان فارسی هستند.)
The Google Way of Motivating Employeesشیوه گوگل در ایجاد انگیزش در کارکنان-PDF

The Google Way of Motivating Employeesشیوه گوگل در ایجاد انگیزش در کارکنان-PPSX

Picture2