1393/11/04

آیا گروهها واقعا کمتر از افراد احتمال دارد «روی لبه بایستند؟»

برعکس باور عمومی، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه‌ها احتمال بیشتری دارد که مواضع تندی در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ کنند تا افراد به تنهایی.
1393/11/04

فرآیند تصمیم گیری گروهی: گروهها چگونه به اتفاق نظر دست می یابند؟

وقتی گروه‌ها نخست شروع به بحث درباره هر موضوعی می‌کنند، اعضای آنها به ندرت با هم توافق کامل دارند، بلکه با اطلاعات متفاوتی به بحث تصمیم‌گیری وارد می‌شوند و بنابراین از گستره وسیعی از دیدگاهها حمایت می کنند. اما پس از مدتی بحث کردن، گروهها معمولا به یک تصمیم می‌رسند. طرحواره‌های تصمیم اجتماعی بینش‌های مهمی در مورد حرکت گروه‌ها به سوی اتفاق نظر به ما می‌دهند.
1393/10/29

آیا گروهها واقعا تصمیم های بهتر و درست تری می گیرند تا افراد؟

یا گروهها واقعا تصمیم‌های بهتر و درست‌تری می‌گیرند تا افراد؟در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش، روان‌شناسان اجتماعی روی سه موضوع متمرکز شده‌اند.
1393/10/28

عصب شناختی سازمانی: از تلاش‌های نظریه‌ای تا کاربرد

مقاله "عصب شناختی سازمانی : از تلاشهای نظریه‌ای تا کاربرد" در مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (که با همکاری و حمایت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.) منتشر شده است.