1392/06/09

کارگاه تفکر سیستمی

یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین بخش های این کارگاه انجام بازی اتصال (connection game ) یا بازی دایره (circle) بود.