1391/11/04

زیبایی و حقیقت: آیا وقت آن نرسیده است که به جای “سازمان کارا” به دنبال “سازمان زیبا” باشیم؟

گسست زیبایی شناسی در این حقیقت نهفته است که مدیران کم و بیش می دانند علم، اقتصاد، اخلاقیات یا معنویات مدیریت چیست، اما اغلب درباره زیبایی شناسی مدیریت چیزی نمی دانند. از زمان های گذشته این فرض قوت گرفته است که میان زیبایی شناسی و مدیریت ربطی وجود ندارد!
1391/11/04

نورون‌های آیینه‌ای و جنسیت

تصویربرداری­‌های مغزی نشان می­دهد که در ارتباط اجتماعی که با احساسات همراه است، فعالیت سیستم نورون­های آیینه­‌ای در بین زنان و مردان متفاوت است. تصویربرداری عصبی نشان می‌­دهد که ابراز احساس بیشتر در زنان و انطباق بدنی بیشتر آنها در مراودات احساسی، با فعالیت بیشتر سیستم نورون­های آئینه‌­ای همراه است.
1391/10/12

چرا تغییر دردناک است؟: رویکردی عصب‌شناختی

چرا افراد در برابر تغییر سرسختانه مقاومت می­‌کنند حتی اگر این تغییر مورد علاقه آنها باشد؟ با توجه به کارکرد مغز انسان دو پاسخ برای این سؤال وجود دارد.