1391/06/09

تجزیه زندگی

شاید گرانترین تجزیه ای(اشتباهی تجربه نخوانید!) که فرهنگ ما تحمل کرده است، تجزیه خود زندگی به کار، آموزش، بازی و امور معنوی باشد. هر کدام از این جنبه های […]
1391/06/09

نظریه پردازی درباره سازمانها

نظریه پردازی درباره سازمانها، تمرینی است در نقشه نگاری(Cartography) . مهم است که به یاد داشته باشیم که بهترین نقشه(Map)وجود ندارد بلکه تصویرها و نقشه­‌های متفاوت […]