1391/07/01

معمای انگیزش!

حتما دانیل پینک(Daniel Pink) را می شناسید. نویسنده کتاب مشهور “یک ذهن کاملا جدید” .دانیل پینک دانش آموخته اقتصاد است و بیشتر درباره مدیریت و کسب […]
1391/06/26

کتاب هوش اجتماعی – دانیل گلمن

کتاب هوش اجتماعی- تالیف دانیل گلمن – ترجمه حمیدرضا بلوچ-چاپ دوم-1391 دانیل گلمن درباره کتاب هوش اجتماعی چنین می گوید:  در این کتاب قصد دارم از […]
1391/06/20

پروفسور هافستد و فرهنگ ایرانی

پروفسور هافستد یکی از برجسته ترین نظریه پردازان در زمینه فرهنگ کشورها و فرهنگ سازمانی است.ایشان در وبسایت رسمی خود نتیجه پژوهش های سی ساله خود […]
1391/06/19

زیبایی شناسی و مدیریت

رمز و راز زیباشناختی در این حقیقت نهفته است که در طول تاریخ تنها انگشت شماری فیلسوف توانسته اند آن را در فلسفه خود ملحوظ نمایند. […]