1393/10/29

آیا گروهها واقعا تصمیم های بهتر و درست تری می گیرند تا افراد؟

یا گروهها واقعا تصمیم‌های بهتر و درست‌تری می‌گیرند تا افراد؟در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش، روان‌شناسان اجتماعی روی سه موضوع متمرکز شده‌اند.
1393/11/04

فرآیند تصمیم گیری گروهی: گروهها چگونه به اتفاق نظر دست می یابند؟

وقتی گروه‌ها نخست شروع به بحث درباره هر موضوعی می‌کنند، اعضای آنها به ندرت با هم توافق کامل دارند، بلکه با اطلاعات متفاوتی به بحث تصمیم‌گیری وارد می‌شوند و بنابراین از گستره وسیعی از دیدگاهها حمایت می کنند. اما پس از مدتی بحث کردن، گروهها معمولا به یک تصمیم می‌رسند. طرحواره‌های تصمیم اجتماعی بینش‌های مهمی در مورد حرکت گروه‌ها به سوی اتفاق نظر به ما می‌دهند.
1393/11/04

آیا گروهها واقعا کمتر از افراد احتمال دارد «روی لبه بایستند؟»

برعکس باور عمومی، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه‌ها احتمال بیشتری دارد که مواضع تندی در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ کنند تا افراد به تنهایی.
1393/11/25

اثر طلایی لمس کردن (Midas Touch Effect)

حس لامسه برای ما اغلب یک کانال ارتباط مسلط را ایجاد می‌کند و تماس بین شخصی نقش مهمی در آسودگی احساسی و هیجانی ما ایفا می‌کند. خواه یک دست دادن محکم باشد، یک دست زدن تشویق آمیز بر پشت کسی باشد، یک هم آغوشی هوس‌انگیز باشد، یک سقلمه‌ای برای ایجاد توجه در دیگری باشد، یک بوسه محبت آمیز باشد، یا نوازش آرامی بر روی شانه باشد، تماس بدنی بلادرنگ نیروی حیاتی بسیار قوی‌تر از کلام ایجاد می‌کند.