1392/04/03

سازمان پایدار و ارزش های متضاد

برتراند راسل می گوید:"برای ایجاد پایداری در سیستم های اجتماعی همواره باید به طرز کنترل شده ای در آن بی نظمی تزریق کرد"
1392/06/09

کارگاه تفکر سیستمی

یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین بخش های این کارگاه انجام بازی اتصال (connection game ) یا بازی دایره (circle) بود.
1392/11/01

درباره بازخور: آیا هنر ایرانیان عیب جویی است؟!

جبران خلیل جبران شاعر و نویسنده نامدار لبنانی در نوشته ای کوتاه هنر مردمان از ملل گوناگون را برمی‌شمارد و درباره ایرانیان می‌گوید:"هنر ایرانیان عیب جویی است!!"
1393/04/25

ابعاد فرهنگی هافستد

از نظر هافستد، فرهنگ برنامه‌ریزی جمعی ذهن است که افراد یک گروه یا طبقه را از سایر افراد گروه‌ها و طبقات متمایز می‌سازد.