1391/09/15

تصمیم گیری و تله های آن – گفت و گویی با دکتر شیری در شبکه جام جم1

به قول دکتر شیری عزیز:"هیجان بالایی است که ۲۰ دقیقه صحبت کنی و ترکیبی از نوروساینس و علوم ارتباطی و روانشناسی و بحث‌های مدیریتی ارائه شود ؛ یه بین رشته ای کامل !"
1391/09/28

آیا برای “تصمیم گیری” تصمیم گرفته اید؟

کارگاه تصمیم گیری شامل دو بخش است. بخش اول: تصمیم گیری چیست؟ دانش تصمیم گیری چیست؟ بخش دوم: تله­‌های تصمیم گیری و خطاهای رایج تصمیم گیری چیست؟
1391/12/22

درباره مدیران شایسته و عالی!!

این گونه به نظر می‌رسد که مدیران، مسؤول شادی و خرسندی افراد نیستند ومحیط کار، مدرسه پرستاری نیست! آنها باید در فکر سهم بازار، رشد سازمان و سود آن باشند و در یک کلام باید از قدرت استفاده کنند! اما مدیران قوی و بزرگ ایمان دارند که مدیریت صرفاً یک سری کارها و وظایف مکانیکی نیست بلکه مجموعه‌ای از واکنش‌های انسانی است.
1391/12/23

آزمون آینه: مدیریت خویشتن

هر فرد لازم است علاوه بر شناخت خویش و نیز نقاط قوت و ضعف خود، بداند که چگونه می آموزد، ارزش های خویش را بشناسد و بداند که در چه حوزه‌ای و چگونه می‌تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. بیشتر افراد تصور می‌کنند که حوزه ای که در آن قوت یا ضعف دارند را می‌شناسند ولی غالبا اشتباه می‌کنند.