1391/07/22

نه فیتته، نه بردار!!

در دوره کارشناسی ارشد MBA که در دانشگاه امیر کبیر بودیم، استاد نازنینی داشتیم که درس مدیریت استراتژیک  به ما می گفت. یادمه که وقتی درباره […]
1392/03/23

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن

در پارادایم نوگرایی(Modern) ، تئوری‌های رهبری با رهبری سر و کار دارند که نقش ستاره و قهرمان را بازی می کند. در نقطه مقابل در پارادایم فرانوگرا یا پست مدرن(Post-Modern) رهبر به عنوان خدمتگزار گروه خود را معرفی نموده و سعی در اجرای نقشی دارد که تسهیل کننده روابط میان اعضا گروه باشد.
1393/10/28

مدیریت منابع انسانی در خاور میانه

علیرغم اهمیت اقتصادی و سیاسی خاورمیانه در اقتصاد جهانی، منابع بسیار اندکی درباره مدیریت منابع انسانی در این ناحیه موجود و در دسترس است. ادبیات موجود اساساً جنبه­‌های اقتصادی و نقش نهادهای فرهنگی در مدیریت کسب و کارها و یا تعارض­‌های مختلف در این ناحیه را پررنگ کرده است. در این مجموعه تلاش شده است که شباهت­‌ها و تفاوت­‌های مربوط به سیستم­‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) در کشورهای این ناحیه مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.
1394/02/17

شیوه گوگل در ایجاد انگیزش در کارکنان: نازپروردگی و بهره وری!

وقتی درباره شرکت گوگل سخن به میان می‌آید بیشتر محیط کاری زیبا و جذاب آن به اذهان خطور می‌کند ولی این همه آن چیزی نیست که گوگل برای ایجاد انگیزه در کارکنانش به کار می‌گیرد.در این نوشته تلاش شده است تا فلسفه و شیوه‌های عمل شرکت گوگل در انگیزش کارکنان تشریح شود.