1393/12/26

سو گیری گذشته نگر(Hindsight bias)

اگر چه در برخی شرایط، شهود ما به نتایج دقیقی منجر می­‌شود، اما معمولا این گرایش قوی در ما هست که بر اساس نتایجی که بعدا حاصل می­‌شود، درست بودن پیش بینی‌های اولیه خود را بیش از حد واقع تخمین نزنیم. سوگیری گذشته‌نگر وقتی رخ می ‌دهد که افراد به عقب برمی­‌گردند و به قضاوت­های قبلی خود و دیگران نگاه می­‌کنند.
1393/12/23

مدیران درباره “بازخور” به بازخور نیاز دارند!

"ارایه بازخور" نه تنها در مدیریت عملکرد حایز اهمیت است بلکه در ایجاد انگیزش شغلی بسیار مهم است و یکی از عوامل اصلی محسوب می گردد.
1393/11/25

اثر طلایی لمس کردن (Midas Touch Effect)

حس لامسه برای ما اغلب یک کانال ارتباط مسلط را ایجاد می‌کند و تماس بین شخصی نقش مهمی در آسودگی احساسی و هیجانی ما ایفا می‌کند. خواه یک دست دادن محکم باشد، یک دست زدن تشویق آمیز بر پشت کسی باشد، یک هم آغوشی هوس‌انگیز باشد، یک سقلمه‌ای برای ایجاد توجه در دیگری باشد، یک بوسه محبت آمیز باشد، یا نوازش آرامی بر روی شانه باشد، تماس بدنی بلادرنگ نیروی حیاتی بسیار قوی‌تر از کلام ایجاد می‌کند.
1393/11/04

آیا گروهها واقعا کمتر از افراد احتمال دارد «روی لبه بایستند؟»

برعکس باور عمومی، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه‌ها احتمال بیشتری دارد که مواضع تندی در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ کنند تا افراد به تنهایی.