1398/04/04

نه دروغ درباره کار

اشلی گودل، رهبر سیسکو و مارکوس باکینگهام ، در کتاب جدیدشان با عنوان "نه دروغ درباره کار" استدلال می‌کنند که بسیاری از حقایق پذیرفته شده درباره کار معیوب هستند، از تعادل کار و زندگی تا بازخورد و از کارمندان خوب تا رهبری! مارکوس باکینگهام و اشلی گودول، شیوه‌هایی را که سازمان ها برای کنترل و اعمال یکنواختی انجام می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌دهند، شیوه‌هایی که باور جمعی و معمول آنها را پذیرفته‌اند اما در عمل به خوبی نتوانسته اند به بهبود بهره‌وری و انگیزه کارکنان منجر شوند. نه دروغ مورد نظر این نویسندگان به شرح زیر است:
1398/03/13

مدیریت تجربه کارکنان و اشتیاق سازمانی

تجربه کارکنان، سفر یک کارمند با سازمان است. در مجموع تمام تعاملاتی است که کارمند با کارفرما از پیش از استخدام تا بعد از خروج از سازمان دارد. این سفر شامل نقاط کلیدی مهم، ارتباطات شخصی، کاربرد تکنولوژی و محیط فیزیکی کار است. تمام لحظاتی است که کارکنان احساس می‌­کنند نقشی در اهداف، برند و فرهنگ سازمان دارند. این احساس به صورت مستقیم بر نگهداشت، اشتیاق، عملکرد و توسعه کارکنان اثر می­‌گذارد.
1396/05/21

کتاب اسرار کار؛ بینش هایی از درون گوگل که سبک زندگی و سبک رهبری شما را تغییر خواهد داد.

کتابی که در دست شماست اسراری از شیوه‌های مدیریت سرمایه‌های انسانی در گوگل را تشریح می‌کند. نویسنده این کتاب تجربیات کاری خود در طراحی و شکل گیری این شیوه‌ها را داستان‌گونه و به تفصیل بیان می‌کند.

مدیریت شناختی

1393/12/26

سو گیری گذشته نگر(Hindsight bias)

اگر چه در برخی شرایط، شهود ما به نتایج دقیقی منجر می­‌شود، اما معمولا این گرایش قوی در ما هست که بر اساس نتایجی که بعدا حاصل می­‌شود، درست بودن پیش بینی‌های اولیه خود را بیش از حد واقع تخمین نزنیم. سوگیری گذشته‌نگر وقتی رخ می ‌دهد که افراد به عقب برمی­‌گردند و به قضاوت­های قبلی خود و دیگران نگاه می­‌کنند.
1393/10/28

عصب شناختی سازمانی: از تلاش‌های نظریه‌ای تا کاربرد

مقاله "عصب شناختی سازمانی : از تلاشهای نظریه‌ای تا کاربرد" در مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (که با همکاری و حمایت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.) منتشر شده است.
1392/09/18

سمینار رهبری مبتنی بر عصب شناسی (Neuroleadership)

رهبری عصب شناختی (Neuroleadership) یک زیرحوزه در دانش رهبری است که قصد آن پژوهش برای فهم رفتار مغز آدمی است هنگامی که فرد در تعامل با زمینه سازمانی خود است.

مدیریت منابع انسانی

1398/04/04

نه دروغ درباره کار

اشلی گودل، رهبر سیسکو و مارکوس باکینگهام ، در کتاب جدیدشان با عنوان "نه دروغ درباره کار" استدلال می‌کنند که بسیاری از حقایق پذیرفته شده درباره کار معیوب هستند، از تعادل کار و زندگی تا بازخورد و از کارمندان خوب تا رهبری! مارکوس باکینگهام و اشلی گودول، شیوه‌هایی را که سازمان ها برای کنترل و اعمال یکنواختی انجام می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌دهند، شیوه‌هایی که باور جمعی و معمول آنها را پذیرفته‌اند اما در عمل به خوبی نتوانسته اند به بهبود بهره‌وری و انگیزه کارکنان منجر شوند. نه دروغ مورد نظر این نویسندگان به شرح زیر است:
1398/03/13

مدیریت تجربه کارکنان و اشتیاق سازمانی

تجربه کارکنان، سفر یک کارمند با سازمان است. در مجموع تمام تعاملاتی است که کارمند با کارفرما از پیش از استخدام تا بعد از خروج از سازمان دارد. این سفر شامل نقاط کلیدی مهم، ارتباطات شخصی، کاربرد تکنولوژی و محیط فیزیکی کار است. تمام لحظاتی است که کارکنان احساس می‌­کنند نقشی در اهداف، برند و فرهنگ سازمان دارند. این احساس به صورت مستقیم بر نگهداشت، اشتیاق، عملکرد و توسعه کارکنان اثر می­‌گذارد.
1396/05/21

کتاب اسرار کار؛ بینش هایی از درون گوگل که سبک زندگی و سبک رهبری شما را تغییر خواهد داد.

کتابی که در دست شماست اسراری از شیوه‌های مدیریت سرمایه‌های انسانی در گوگل را تشریح می‌کند. نویسنده این کتاب تجربیات کاری خود در طراحی و شکل گیری این شیوه‌ها را داستان‌گونه و به تفصیل بیان می‌کند.